Η φωτό της μέρας (2/10/17): Κομμάτια | Pieces

H φωτό της ημέρας
Η φωτό της μέρας (2/10/17): Κομμάτια | Pieces

Κομμάτια σου
είναι σκορπισμένα σε φίλους ή μη φίλους,
είναι αυτό που αφήνεις πίσω.
________________________
Κομμάτια

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Pieces of you
are spread among friends or no friends, 
its your legacy.
_______________________
Pieces

[φωτό | yoryos styl]

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ